با کمترين هزينه صاحب وب سايت شويد
پروژه آمار

پروژه آمار
لینک های مفید
تحقیق آمار دوم دبیرستان
بازدید : 7818 مرتبه

مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني  18ص
دارای پرسشنامه (7 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

مقایسه نمرات پایانی سال اول و ترم اول از سال دوم دبیرستان 11ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار ميانگين قد دانش آموزان 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار ميانگين اضطراب در خانواده 20ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

ميزان نان مصرفي افراد خانواده در هفته 18ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

ميزان بارندگي ساليانه در شهرستانهاي كشور در سال 1389 14ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار ميزان علاقه دانش آموزان به موسيقي 20ص
دارای پرسشنامه (8 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار میزان برق مصرفی 35 خانوار 20ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار میزان ساعت مطالعه افراد 22ص
دارای پرسشنامه (7 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

مجموعه افرادي كه براي دريافت خون و دادن خون به بانك خون مراجعه نموده اند 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار معدل دانش آموزان 16ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاس 12ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

هدف و مقصود واقعي ما از ديدن فيلم چيست 21ص
دارای پرسشنامه (5 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

 

وزن  50 نفر از كاركنان شركت توليد قطعات خودرو 12 ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

یک نمونه 30تایی از ماشین های داخل پارکینگ 8ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

انتخاب يك ماشين بين 950 ماشين در پاركينگ 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار ایدز 20ص
دارای پرسشنامه (10 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

اثبات فرضيه علاقه دختران به تحصيل بيشتر از پسران مي‌باشد 21 ص
دارای پرسشنامه (10 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار استفاده از تلويزيون 11 ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار با موضوع چقدر به حل مسائل رياضي علاقه منديد؟ 10ص
دارای پرسشنامه (10 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي ميزان علاقه دانش آموزان و كسب نمرات در دو درس فيزيك و آمار 22ص
دارای پرسشنامه (8پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسي معدل دانش آموزان سال سوم دبیرستان 21ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي نقش افراد در ميزان چگونگي دچار شدن به افسردگي و از بين رفتن آن 22ص
دارای پرسشنامه (6پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي نمرات كسب شده و محاسبه زمان اختصاص داده شده به دو درس آمار و ادبيات 22ص
دارای پرسشنامه (8 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي چگونگي نقش افراد در ميزان كسب شادي و نشاط خود 22ص
دارای پرسشنامه (6 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي چگونگي نقش سالمندان و نحوه رفتار با آنان 22ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسي آمار بیماران يك مركز درمانی 18ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي آماري مقايسه علاقه دانش آموزان به رنگهاي مختلف 16ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي آماري ميزان مصرف روزانه آب ميوه در بين دانش آموزان دبيرستاني 21ص
دارای پرسشنامه (5 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي آماري تعداد دقايق مكالمه با تلفن (ثابت و همراه( روزانه دانش آموزان دبيرستاني 19ص
دارای پرسشنامه (5 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسي ارتباط بين اوقات فراغت و مطالعه دانش آموزان در ايام تعطيل 26ص
دارای پرسشنامه (10 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه 22ص
 
دارای پرسشنامه (9 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی نمرات درس رياضي و زبان  25 دانش آموز 8ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و ادبیات دانش آموزان 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و تاریخ دانش آموزان 12ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی بین اوقات فراغت و عملکرد دانش آموزان در مدرسه و خانه 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی جمعیت روستای بلغان 24ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی داده های شرکت شیفته (تولید رب( 12ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان 14ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری 50ص
دارای پرسشنامه (11 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری 50ص
دارای پرسشنامه (11 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

تاثیر موسیقی بر یادگیری 22ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان 22ص
دارای پرسشنامه (20 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

جمع نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی دبيرستان عطار 15ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار در مورد اداره ثبت و احوال 20ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار ساعت بیداری دانش آموزان 14ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار طلاق - قبل از انقلاب و بعد از انقلاب 15ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آماري بررسي ميزان حفظ حجاب در موقعيت هاي مختلف 13ص
دارای پرسشنامه (20 پرسشنامه)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار مربوط به مسافت هفت شهر كشورمان 7ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار مطالعه و تأثيرات ناشي از آن بر جامعه  30 داده 10ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار ارتباط بین والدین و دانش آموزان 20ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار سن 50 نفر از افراد 8ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 


تگ هاي مرتبط با اين مطلب : تحقیق,آمار,دوم,دبیرستان, یک پروژه آماری همراه با نمودارها , آمار طلاق در سال 90 , پروژه آمار دوم دبیرستان , نمودار دایره ای , نمودار طلاق , تحقیق آماری با انواع نمودارها برای دوم دبیرستان , آمار طلاق در ایران در سال 90 , نمودار میله ای , دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان , پروژه آماری سال دوم ریاضی , پروژه درس آمار دوم دبیرستان , نمودار آماری ازدواج و طلاق , پروژه درس آمار سال دوم دبیرستان , پروژه آمار و مدل سازی دبیرستان , دانلود پروژه اماده اماري دوم دبيرستان , تحقیق آمار سوم دبیرستان , نمودارمیله ایقدووزن کودک , آمار طلاق در سال90 , مقدمه اي بر طلاق , نمودار دايره اي , آمار طلاق در ایران سال 90 , امار طلاق در سال 90 , پروژه آمار , آمار طلاق با نمودار , پروژه آمار رایگان , پروژه آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آمار دوم دبیرستان , پروژه آمار سوم دبیرستان , پروژه آمار رایگان , پروژه آمار با نمودار , دانلود پروژه آمار , تحقیق آماری آماده , آمار بیکاری , آمار طلاق , پروژه آمار دوم دبیرستان , پروژه ی آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آماری دوم دبیرستان , پروژه آمار , پروژه آمار و مدل سازی دبیرستان , پروژه امار دوم دبیرستان , دانلود پروژه آمار , یک پروژه آماری همراه با نمودارها , تحقیق آماری با انواع نمودارها برای دوم دبیرستان , تحقیق آمار دبیرستان , پروژه امار دبیرستان , پروژه ی امار , آمار دوم دبیرستان , مقاله آمار طلاق در ایران همراه نمودار , پروژه آماری دبیرستان , پروژه آماری رایگان , پروژه آمار دوم دبيرستان , دانلود پروژه آمار دبیرستان , تحقیق امار دبیرستان , آمار دبیرستان , تحقیق آمار دوم دبیرستان , دانلود پروژه آمار و مدلسازی , دانلود تحقیق آمار و مدلسازی دوم دبیرستان , پروژه امار,
ارسال توسط ولی غلامی | دسته:| امتیاز : 3 | 1 2 3 4 5 6ولی غلامی
دانلود پروژه آمار رایگان
بازدید : 40769 مرتبه

مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني  18ص
دارای پرسشنامه (7 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

مقایسه نمرات پایانی سال اول و ترم اول از سال دوم دبیرستان 11ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار ميانگين قد دانش آموزان 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار ميانگين اضطراب در خانواده 20ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

ميزان نان مصرفي افراد خانواده در هفته 18ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

ميزان بارندگي ساليانه در شهرستانهاي كشور در سال 1389 14ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار ميزان علاقه دانش آموزان به موسيقي 20ص
دارای پرسشنامه (8 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار میزان برق مصرفی 35 خانوار 20ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار میزان ساعت مطالعه افراد 22ص
دارای پرسشنامه (7 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

مجموعه افرادي كه براي دريافت خون و دادن خون به بانك خون مراجعه نموده اند 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار معدل دانش آموزان 16ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاس 12ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

هدف و مقصود واقعي ما از ديدن فيلم چيست 21ص
دارای پرسشنامه (5 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

 

وزن  50 نفر از كاركنان شركت توليد قطعات خودرو 12 ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

یک نمونه 30تایی از ماشین های داخل پارکینگ 8ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

انتخاب يك ماشين بين 950 ماشين در پاركينگ 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار ایدز 20ص
دارای پرسشنامه (10 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

اثبات فرضيه علاقه دختران به تحصيل بيشتر از پسران مي‌باشد 21 ص
دارای پرسشنامه (10 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار استفاده از تلويزيون 11 ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار با موضوع چقدر به حل مسائل رياضي علاقه منديد؟ 10ص
دارای پرسشنامه (10 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي ميزان علاقه دانش آموزان و كسب نمرات در دو درس فيزيك و آمار 22ص
دارای پرسشنامه (8پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسي معدل دانش آموزان سال سوم دبیرستان 21ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي نقش افراد در ميزان چگونگي دچار شدن به افسردگي و از بين رفتن آن 22ص
دارای پرسشنامه (6پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي نمرات كسب شده و محاسبه زمان اختصاص داده شده به دو درس آمار و ادبيات 22ص
دارای پرسشنامه (8 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي چگونگي نقش افراد در ميزان كسب شادي و نشاط خود 22ص
دارای پرسشنامه (6 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي چگونگي نقش سالمندان و نحوه رفتار با آنان 22ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسي آمار بیماران يك مركز درمانی 18ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي آماري مقايسه علاقه دانش آموزان به رنگهاي مختلف 16ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي آماري ميزان مصرف روزانه آب ميوه در بين دانش آموزان دبيرستاني 21ص
دارای پرسشنامه (5 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي آماري تعداد دقايق مكالمه با تلفن (ثابت و همراه( روزانه دانش آموزان دبيرستاني 19ص
دارای پرسشنامه (5 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسي ارتباط بين اوقات فراغت و مطالعه دانش آموزان در ايام تعطيل 26ص
دارای پرسشنامه (10 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه 22ص
 
دارای پرسشنامه (9 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی نمرات درس رياضي و زبان  25 دانش آموز 8ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و ادبیات دانش آموزان 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و تاریخ دانش آموزان 12ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی بین اوقات فراغت و عملکرد دانش آموزان در مدرسه و خانه 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی جمعیت روستای بلغان 24ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی داده های شرکت شیفته (تولید رب( 12ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان 14ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری 50ص
دارای پرسشنامه (11 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری 50ص
دارای پرسشنامه (11 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

تاثیر موسیقی بر یادگیری 22ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان 22ص
دارای پرسشنامه (20 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

جمع نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی دبيرستان عطار 15ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار در مورد اداره ثبت و احوال 20ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار ساعت بیداری دانش آموزان 14ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار طلاق - قبل از انقلاب و بعد از انقلاب 15ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آماري بررسي ميزان حفظ حجاب در موقعيت هاي مختلف 13ص
دارای پرسشنامه (20 پرسشنامه)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار مربوط به مسافت هفت شهر كشورمان 7ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار مطالعه و تأثيرات ناشي از آن بر جامعه  30 داده 10ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار ارتباط بین والدین و دانش آموزان 20ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار سن 50 نفر از افراد 8ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 


تگ هاي مرتبط با اين مطلب : دانلود,پروژه,آمار,رایگان, یک پروژه آماری همراه با نمودارها , آمار طلاق در سال 90 , پروژه آمار دوم دبیرستان , نمودار دایره ای , نمودار طلاق , تحقیق آماری با انواع نمودارها برای دوم دبیرستان , آمار طلاق در ایران در سال 90 , نمودار میله ای , دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان , پروژه آماری سال دوم ریاضی , پروژه درس آمار دوم دبیرستان , نمودار آماری ازدواج و طلاق , پروژه درس آمار سال دوم دبیرستان , پروژه آمار و مدل سازی دبیرستان , دانلود پروژه اماده اماري دوم دبيرستان , تحقیق آمار سوم دبیرستان , نمودارمیله ایقدووزن کودک , آمار طلاق در سال90 , مقدمه اي بر طلاق , نمودار دايره اي , آمار طلاق در ایران سال 90 , امار طلاق در سال 90 , پروژه آمار , آمار طلاق با نمودار , پروژه آمار رایگان , پروژه آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آمار دوم دبیرستان , پروژه آمار سوم دبیرستان , پروژه آمار رایگان , پروژه آمار با نمودار , دانلود پروژه آمار , تحقیق آماری آماده , آمار بیکاری , آمار طلاق , پروژه آمار دوم دبیرستان , پروژه ی آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آماری دوم دبیرستان , پروژه آمار , پروژه آمار و مدل سازی دبیرستان , پروژه امار دوم دبیرستان , دانلود پروژه آمار , یک پروژه آماری همراه با نمودارها , تحقیق آماری با انواع نمودارها برای دوم دبیرستان , تحقیق آمار دبیرستان , پروژه امار دبیرستان , پروژه ی امار , آمار دوم دبیرستان , مقاله آمار طلاق در ایران همراه نمودار , پروژه آماری دبیرستان , پروژه آماری رایگان , پروژه آمار دوم دبيرستان , دانلود پروژه آمار دبیرستان , تحقیق امار دبیرستان , آمار دبیرستان , تحقیق آمار دوم دبیرستان , دانلود پروژه آمار و مدلسازی , دانلود تحقیق آمار و مدلسازی دوم دبیرستان , پروژه امار,
ارسال توسط ولی غلامی | دسته:| امتیاز : 6 | 1 2 3 4 5 6ولی غلامی
دانلود تحقیق آمار
بازدید : 5044 مرتبه

مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني  18ص
دارای پرسشنامه (7 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

مقایسه نمرات پایانی سال اول و ترم اول از سال دوم دبیرستان 11ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار ميانگين قد دانش آموزان 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار ميانگين اضطراب در خانواده 20ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

ميزان نان مصرفي افراد خانواده در هفته 18ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

ميزان بارندگي ساليانه در شهرستانهاي كشور در سال 1389 14ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار ميزان علاقه دانش آموزان به موسيقي 20ص
دارای پرسشنامه (8 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار میزان برق مصرفی 35 خانوار 20ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار میزان ساعت مطالعه افراد 22ص
دارای پرسشنامه (7 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

مجموعه افرادي كه براي دريافت خون و دادن خون به بانك خون مراجعه نموده اند 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار معدل دانش آموزان 16ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاس 12ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

هدف و مقصود واقعي ما از ديدن فيلم چيست 21ص
دارای پرسشنامه (5 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

 

وزن  50 نفر از كاركنان شركت توليد قطعات خودرو 12 ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

یک نمونه 30تایی از ماشین های داخل پارکینگ 8ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

انتخاب يك ماشين بين 950 ماشين در پاركينگ 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار ایدز 20ص
دارای پرسشنامه (10 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

اثبات فرضيه علاقه دختران به تحصيل بيشتر از پسران مي‌باشد 21 ص
دارای پرسشنامه (10 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار استفاده از تلويزيون 11 ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار با موضوع چقدر به حل مسائل رياضي علاقه منديد؟ 10ص
دارای پرسشنامه (10 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي ميزان علاقه دانش آموزان و كسب نمرات در دو درس فيزيك و آمار 22ص
دارای پرسشنامه (8پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسي معدل دانش آموزان سال سوم دبیرستان 21ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي نقش افراد در ميزان چگونگي دچار شدن به افسردگي و از بين رفتن آن 22ص
دارای پرسشنامه (6پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي نمرات كسب شده و محاسبه زمان اختصاص داده شده به دو درس آمار و ادبيات 22ص
دارای پرسشنامه (8 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي چگونگي نقش افراد در ميزان كسب شادي و نشاط خود 22ص
دارای پرسشنامه (6 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي چگونگي نقش سالمندان و نحوه رفتار با آنان 22ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسي آمار بیماران يك مركز درمانی 18ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي آماري مقايسه علاقه دانش آموزان به رنگهاي مختلف 16ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي آماري ميزان مصرف روزانه آب ميوه در بين دانش آموزان دبيرستاني 21ص
دارای پرسشنامه (5 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي آماري تعداد دقايق مكالمه با تلفن (ثابت و همراه( روزانه دانش آموزان دبيرستاني 19ص
دارای پرسشنامه (5 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسي ارتباط بين اوقات فراغت و مطالعه دانش آموزان در ايام تعطيل 26ص
دارای پرسشنامه (10 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه 22ص
 
دارای پرسشنامه (9 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی نمرات درس رياضي و زبان  25 دانش آموز 8ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و ادبیات دانش آموزان 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و تاریخ دانش آموزان 12ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی بین اوقات فراغت و عملکرد دانش آموزان در مدرسه و خانه 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی جمعیت روستای بلغان 24ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی داده های شرکت شیفته (تولید رب( 12ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان 14ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری 50ص
دارای پرسشنامه (11 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری 50ص
دارای پرسشنامه (11 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

تاثیر موسیقی بر یادگیری 22ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان 22ص
دارای پرسشنامه (20 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

جمع نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی دبيرستان عطار 15ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار در مورد اداره ثبت و احوال 20ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار ساعت بیداری دانش آموزان 14ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار طلاق - قبل از انقلاب و بعد از انقلاب 15ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آماري بررسي ميزان حفظ حجاب در موقعيت هاي مختلف 13ص
دارای پرسشنامه (20 پرسشنامه)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار مربوط به مسافت هفت شهر كشورمان 7ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار مطالعه و تأثيرات ناشي از آن بر جامعه  30 داده 10ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار ارتباط بین والدین و دانش آموزان 20ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار سن 50 نفر از افراد 8ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 


تگ هاي مرتبط با اين مطلب : دانلود,تحقیق,آمار, یک پروژه آماری همراه با نمودارها , آمار طلاق در سال 90 , پروژه آمار دوم دبیرستان , نمودار دایره ای , نمودار طلاق , تحقیق آماری با انواع نمودارها برای دوم دبیرستان , آمار طلاق در ایران در سال 90 , نمودار میله ای , دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان , پروژه آماری سال دوم ریاضی , پروژه درس آمار دوم دبیرستان , نمودار آماری ازدواج و طلاق , پروژه درس آمار سال دوم دبیرستان , پروژه آمار و مدل سازی دبیرستان , دانلود پروژه اماده اماري دوم دبيرستان , تحقیق آمار سوم دبیرستان , نمودارمیله ایقدووزن کودک , آمار طلاق در سال90 , مقدمه اي بر طلاق , نمودار دايره اي , آمار طلاق در ایران سال 90 , امار طلاق در سال 90 , پروژه آمار , آمار طلاق با نمودار , پروژه آمار رایگان , پروژه آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آمار دوم دبیرستان , پروژه آمار سوم دبیرستان , پروژه آمار رایگان , پروژه آمار با نمودار , دانلود پروژه آمار , تحقیق آماری آماده , آمار بیکاری , آمار طلاق , پروژه آمار دوم دبیرستان , پروژه ی آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آماری دوم دبیرستان , پروژه آمار , پروژه آمار و مدل سازی دبیرستان , پروژه امار دوم دبیرستان , دانلود پروژه آمار , یک پروژه آماری همراه با نمودارها , تحقیق آماری با انواع نمودارها برای دوم دبیرستان , تحقیق آمار دبیرستان , پروژه امار دبیرستان , پروژه ی امار , آمار دوم دبیرستان , مقاله آمار طلاق در ایران همراه نمودار , پروژه آماری دبیرستان , پروژه آماری رایگان , پروژه آمار دوم دبيرستان , دانلود پروژه آمار دبیرستان , تحقیق امار دبیرستان , آمار دبیرستان , تحقیق آمار دوم دبیرستان , دانلود پروژه آمار و مدلسازی , دانلود تحقیق آمار و مدلسازی دوم دبیرستان , پروژه امار,
ارسال توسط ولی غلامی | دسته:| امتیاز : 3 | 1 2 3 4 5 6ولی غلامی
آمار دبیرستان
بازدید : 937 مرتبه

مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني  18ص
دارای پرسشنامه (7 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

مقایسه نمرات پایانی سال اول و ترم اول از سال دوم دبیرستان 11ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار ميانگين قد دانش آموزان 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار ميانگين اضطراب در خانواده 20ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

ميزان نان مصرفي افراد خانواده در هفته 18ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

ميزان بارندگي ساليانه در شهرستانهاي كشور در سال 1389 14ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار ميزان علاقه دانش آموزان به موسيقي 20ص
دارای پرسشنامه (8 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار میزان برق مصرفی 35 خانوار 20ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار میزان ساعت مطالعه افراد 22ص
دارای پرسشنامه (7 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

مجموعه افرادي كه براي دريافت خون و دادن خون به بانك خون مراجعه نموده اند 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار معدل دانش آموزان 16ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاس 12ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

هدف و مقصود واقعي ما از ديدن فيلم چيست 21ص
دارای پرسشنامه (5 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

 

وزن  50 نفر از كاركنان شركت توليد قطعات خودرو 12 ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

یک نمونه 30تایی از ماشین های داخل پارکینگ 8ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

انتخاب يك ماشين بين 950 ماشين در پاركينگ 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار ایدز 20ص
دارای پرسشنامه (10 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

اثبات فرضيه علاقه دختران به تحصيل بيشتر از پسران مي‌باشد 21 ص
دارای پرسشنامه (10 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار استفاده از تلويزيون 11 ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار با موضوع چقدر به حل مسائل رياضي علاقه منديد؟ 10ص
دارای پرسشنامه (10 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي ميزان علاقه دانش آموزان و كسب نمرات در دو درس فيزيك و آمار 22ص
دارای پرسشنامه (8پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسي معدل دانش آموزان سال سوم دبیرستان 21ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي نقش افراد در ميزان چگونگي دچار شدن به افسردگي و از بين رفتن آن 22ص
دارای پرسشنامه (6پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي نمرات كسب شده و محاسبه زمان اختصاص داده شده به دو درس آمار و ادبيات 22ص
دارای پرسشنامه (8 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي چگونگي نقش افراد در ميزان كسب شادي و نشاط خود 22ص
دارای پرسشنامه (6 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي چگونگي نقش سالمندان و نحوه رفتار با آنان 22ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسي آمار بیماران يك مركز درمانی 18ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي آماري مقايسه علاقه دانش آموزان به رنگهاي مختلف 16ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي آماري ميزان مصرف روزانه آب ميوه در بين دانش آموزان دبيرستاني 21ص
دارای پرسشنامه (5 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار بررسي آماري تعداد دقايق مكالمه با تلفن (ثابت و همراه( روزانه دانش آموزان دبيرستاني 19ص
دارای پرسشنامه (5 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسي ارتباط بين اوقات فراغت و مطالعه دانش آموزان در ايام تعطيل 26ص
دارای پرسشنامه (10 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه 22ص
 
دارای پرسشنامه (9 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی نمرات درس رياضي و زبان  25 دانش آموز 8ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و ادبیات دانش آموزان 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و تاریخ دانش آموزان 12ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی بین اوقات فراغت و عملکرد دانش آموزان در مدرسه و خانه 13ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی جمعیت روستای بلغان 24ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی داده های شرکت شیفته (تولید رب( 12ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان 14ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری 50ص
دارای پرسشنامه (11 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری 50ص
دارای پرسشنامه (11 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

تاثیر موسیقی بر یادگیری 22ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان 22ص
دارای پرسشنامه (20 پرسش)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

جمع نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی دبيرستان عطار 15ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آمار در مورد اداره ثبت و احوال 20ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار ساعت بیداری دانش آموزان 14ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار طلاق - قبل از انقلاب و بعد از انقلاب 15ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

پروژه آماري بررسي ميزان حفظ حجاب در موقعيت هاي مختلف 13ص
دارای پرسشنامه (20 پرسشنامه)
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار مربوط به مسافت هفت شهر كشورمان 7ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار مطالعه و تأثيرات ناشي از آن بر جامعه  30 داده 10ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار ارتباط بین والدین و دانش آموزان 20ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 

آمار سن 50 نفر از افراد 8ص
برای دانلود کل پروژه کلیک کنید

تماس : 58 830 58 – 0937   |   58 792 58 – 0912  (ولی غلامی)

 


تگ هاي مرتبط با اين مطلب : آمار,دبیرستان, یک پروژه آماری همراه با نمودارها , آمار طلاق در سال 90 , پروژه آمار دوم دبیرستان , نمودار دایره ای , نمودار طلاق , تحقیق آماری با انواع نمودارها برای دوم دبیرستان , آمار طلاق در ایران در سال 90 , نمودار میله ای , دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان , پروژه آماری سال دوم ریاضی , پروژه درس آمار دوم دبیرستان , نمودار آماری ازدواج و طلاق , پروژه درس آمار سال دوم دبیرستان , پروژه آمار و مدل سازی دبیرستان , دانلود پروژه اماده اماري دوم دبيرستان , تحقیق آمار سوم دبیرستان , نمودارمیله ایقدووزن کودک , آمار طلاق در سال90 , مقدمه اي بر طلاق , نمودار دايره اي , آمار طلاق در ایران سال 90 , امار طلاق در سال 90 , پروژه آمار , آمار طلاق با نمودار , پروژه آمار رایگان , پروژه آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آمار دوم دبیرستان , پروژه آمار سوم دبیرستان , پروژه آمار رایگان , پروژه آمار با نمودار , دانلود پروژه آمار , تحقیق آماری آماده , آمار بیکاری , آمار طلاق , پروژه آمار دوم دبیرستان , پروژه ی آمار , پروژه آمار دبیرستان , پروژه آماری دوم دبیرستان , پروژه آمار , پروژه آمار و مدل سازی دبیرستان , پروژه امار دوم دبیرستان , دانلود پروژه آمار , یک پروژه آماری همراه با نمودارها , تحقیق آماری با انواع نمودارها برای دوم دبیرستان , تحقیق آمار دبیرستان , پروژه امار دبیرستان , پروژه ی امار , آمار دوم دبیرستان , مقاله آمار طلاق در ایران همراه نمودار , پروژه آماری دبیرستان , پروژه آماری رایگان , پروژه آمار دوم دبيرستان , دانلود پروژه آمار دبیرستان , تحقیق امار دبیرستان , آمار دبیرستان , تحقیق آمار دوم دبیرستان , دانلود پروژه آمار و مدلسازی , دانلود تحقیق آمار و مدلسازی دوم دبیرستان , پروژه امار,
ارسال توسط ولی غلامی | دسته:| امتیاز : 4 | 1 2 3 4 5 6ولی غلامی

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
0

درباره وبلاگ

لینک های مفید
افراد آنلاین : 1
بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 32
هفته گذشته : 59
ماه گذشته : 262
سال گذشته : 221661
کل بازدید : 303556
کل مطالب :60
نظرات : 2
پیج رانک :
گوگل :
امکانات سایت